Tlačová správa: Wellnes Magazín Jeseň 07

Účinná ochrana proti geopatogénnym vplyvom

Harmonizér zatláča rušivé polia späť do pôdy

Pojmom "geopatia" (Geos = zem a Pathos = choroba, utrpenie) sa označujú škodlivé vplyvy zo zemského vnútra na ľudský organizmus. Zemské lúče napríklad vystavujú telo stresu, toto potrebuje nadmerne veľa energie
na regeneráciu a tým sa oslabuje. Toto sa však nemusí prijímať ako
osud - VASATI ponúka pomocou harmonizéra účinný a na prírodných princípoch založený protipôsobiaci prostriedok.

"Harmonizér buduje na základe Nikolom Teslom objavených skalárnych vĺn ochranné pole, ktoré potláča škodlivé energie" , vysvetľuje Alexander Fischer z VASATI GmbH. Zariadenie už po 15 minútach vytvára plne neporušené elipsovité ochranné pole a zapečatí tým priestor pred škodlivými vplyvmi.
Už po krátkom čase sa citeľne zlepší blaho. Harmonizér si už našiel mnoho spokojných užívateľov. "Máme k dispozícii rozsiahly zoznam zákazníkov,
ktorí sú radi ochotní, poskytnúť záujemcom informácie o ich skúsenostiach", zdôrazňuje Alexander Fischer. K nim patrí napríklad všeobecný lekár
Dr. Bernd Brathuhn z Bad Soden-Salmünster. "Presvedčil som sa o tom,
že harmonizér zlepšuje priestorovú energiu. Človek sa cíti lepšie a zdravšie"
, vysvetľuje. Vasati GmbH uznáva pre každý kúpený harmonizér trojmesačné právo na vrátenie tovaru, ktoré bude poskytnuté aj bez udania dôvodov. Avšak doteraz ešte nemuselo byť využité. Pre bezpečnosť Vašich zákazníkov používa VASATI GmbH po prvý krát zariadenie s radionickou kontrolou
a vyvážením poľa. Tým existuje aj po zemetrasení alebo po iných geo-patogénnych zmenách možnosť analýzy poľa a jeho opravy, aby skalárne vlnové pole opäť docielilo plný výkon.

Kontakt >