Použitie a spôsob fungovania

Geopatia

Slovo geopatia zahŕňa GEOS (zem) a PATHOS (choroba, utrpenie) a znamená zemské žiarenie, ktoré vzniká pomocou zemských anomálií a ktoré negatívne pôsobí na organizmus. Prieskumy rôznych radiestétov hovoria, že 70% obyvateľov zeme, bez toho aby o tom vedeli, je zdravotne poznamenaných geopatogénnymi rušivými poľami. To zabraňuje zdravému a prirodzenému zotaveniu, telo je stále v strese a má rýchlejšie sklony k chorobám.

Radiestéti a lekári informujú, že harmonizér obnovuje prirodzenú rovnováhu priestorov a vytvára obyvateľom príjemné a zdravé životné prostredie.

 

Harmonizer

Nerušené miesta spánku sú vzácnosťou. Takmer vždy ovplyvňujú rozličné zemské lúče zdravý a zotavenie prinášajúci spánok.

diagram

Georytmogram: V oblasti stavebnej biológie a radiestézie platí georytmogram ako spoľahlivá metóda na dôkaz biologického účinku geopatogénnych rušivých polí. U takmer všetkých ľudí s chronickými ťažkosťami sa dá dokázať zaťaženie organizmu rušivými lúčmi z pôdy. V jednej výskumnej sérii sa podarilo pôsobivo preukázať a priamo zviditeľniť účinnosť harmonizéra.

Poukazujeme na to, že funkcia VASATI harmonizéra nie je uznaná tradičnými prírodnými vedami. Posúdenie účinnosti sa realizuje výhradne na základe skúseností našich zákazníkov.

K referenciám >